วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรม เรื่อง e-Bookอีบุ๊ค(e-Book) คืออะไร
อีบุ๊ค (e-Book) หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book) คือ หนังสือที่ถูกเปิดอ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ทโทรศัพท์ (Smart Phone) หรือ พีดีเอ (PDA) การสร้างอีบุ๊คสามารถสร้างด้วยโปรแกรมที่หลากหลายและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ในยุกแรกอีบุ๊คนิยมสร้างและเปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat ในการอ่านหรือเขียน ปัจจุบันอีบุ๊คถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโปรแกรมสนับสนุนหลากหลาย เช่น Acrobat, Flip Publisher, Desktop Author, Diji Album, Microsoft Reader, Palm, HTML Help Workshop หรือ Plakat e-Book เป็นต้น แฟ้มอีบุ๊คแต่ละประเภทถูกเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะของตน เช่น แฟ้มสกุล .doc ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word แฟ้มสกุล .pdf ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader แฟ้มสกุล .opf ต้องใช้ Flip Viewer แฟ้มสกุล .dnl ต้องใช้ DeskTop Author
การสร้างอีบุ๊กสามารถนำเข้าแฟ้ม (Import) จากภายนอกได้ เช่น เอกสาร: doc, rtf, txt, html ภาพ: gif, jpg, png, bmp, wmf, ico, pcx, tif, pcd, psd เสียง: mid, wav, mp3 วีดีโอ: avi, mpg ทำให้สามารถนำงานที่เคยสร้างไว้แล้ว นำเสนอผ่านอีบุ๊กได้โดยง่าย

http://www.thaiall.com/flip/indexo.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น